Thơ  

Dư Âm

Quan Dương


Hạt mưa từ chóp môi anh
Nhễu xuống môi nhỏ đọng thành nụ hôn

Trải qua bao cuộc vuông tròn
Mùi môi thuở ấy vẫn còn đâu đây?

Xứ người gió chuyển heo may
Sợi tóc bạc rụng vào tay bồi hồi

Quan Dương


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,405
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương