Thơ  

Những Linh Hồn Tháng Mười

Inrasara

Những linh hồn không được nâng đỡ của chúng ta
Mà mưa tháng Mười làm cho trì nặng
Chỉ còn hoa tagalau là chói sáng
Những giấc mơ.

Những giấc mơ tháng Mười đã không một ngọn cỏ nào bảo trì
Vẫn miệt mài trườn qua cõi bọt
Dù không tin chắc mình sống sót
Dẫu một manh tả tơi.

Ôi! Linh hồn tháng Mười
Mà giấc mơ được tạc từ những bóng hoa dại
Đã rụng lâu rồi ở ngọn đồi tuổi thơ
Đêm nay chợt sáng lên run rẩy.

Sài Gòn 7.VI.2000


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,993
Nguồn: Tienve.org
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: Tí Lười