Thơ  

Những Dấu Chân Ơn Nghĩa

Inrasara


Người Champa đã đến đất này
đào mương trồng lúa / đốt rừng làm rẫy
yêu nhau / sinh con đẻ cái
làm thơ rồi ra đi
gởi Mĩ Sơn ở lại.

Rồi người Việt từ phương Bắc tới
lại yêu nhau / nên xóm nên làng

Trước đó
người Sa Huỳnh – không biết từ đâu / về đâu
gốm nung làm dấu chân ơn nghĩa.

Mốt mai
còn ai nữa đến trú.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,035
Nguồn: Tienve.org
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: Tí Lười