Thơ (Chưa Xếp Loại)

Ru Đời Vàng Phai

L.T. Quỳnh Hương

Trải buồn trên ngõ
Chân vướng sợi tình
Con chim gác mỏ
Chờ đóa hoa xinh

Ươm buồn trên tóc
Chải đời phù vân
Nhánh thơ vừa mọc
Trổ tình lênh đênh

Giấu buồn trong áo
Rũ tình mong manh
Theo dòng mộng ảo
Về cội thu xanh

Vương buồn trong khóe
Mắt thoáng ưu hoài
Giải mây rất nhẹ
Phủ sầu trên vai

Thả buồn trên cát
Trôi theo dòng đời
Mặt trời đã mất
Tình cũng rã rời

Gởi buồn theo gió
Ru đời vàng phai
Dấu xưa còn đó
Nỗi nhớ thương hoài


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,407
Nguồn: L. T. Quỳnh Hương
Đăng bởi: Julia ()
Người gửi: JBlues