Thơ (Chưa Xếp Loại)

Sống

Cao Nguyên


khi giáo đường thành trại giam
ta sống cùng dã thú
khi ngôn ngữ bị cưỡng chế
ta sống với bạo quyền
khi chân lý ở dưới chân
ta sống trong huyền thọai
khi Tổ-Quốc ở sau lưng
ta sống bằng huyền sử.


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,872
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: cao nguyên