Thơ (Chưa Xếp Loại)

Rừng Buồn

Hà Huyền ChiEm như vạt nắng hiếm hoi
Ghé vùng mưa lạnh, thăm trời cao nguyên
Lá hoa lí lắc cười duyên
Bướm ong hớn hở dường quên lối về

Hôm nay mưa gió não nề
Em đi biền biệt có nghe rừng buồn?


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,484
Nguồn:
Đăng bởi: JBlues ()
Người gửi: Hà Huyền Chi