Thơ  

thu phân

Nguyễn Thị Minh Thủy


hỡi người của mười năm không gặp
tôi buồn nên nhớ người vu vơ
đêm qua có phải thu về lại
nên sáng nay trời biết mộng mơ?
hôm xưa có phải ai hò hẹn
một kiếp trần gian, một cuộc chờ
trời đất mấy mùa, tôi có đủ
nhưng đời vẫn vắng một mùa thơ!

Nguyễn Thị Minh Thủy


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,288
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi:
Người sửa: TVMT; ©¿® 9/13/2003;