Thơ (Chưa Xếp Loại)

Thầy Đồ Ve Gái Góa

Nguyễn Khuyến

Người bảo rằng thầy yếu cháu đây,
Thầy yêu mẹ cháu có ai hay !
Bắc cầu, câu cũ không hờ hững,
Cầm kính, tình xưa vẫn đắng cay
Ở goá thế gian nào mấy mụ ?
Đi ve thiên hạ thiếu chi thầy ?
Yêu thầy cũng muốn cho thầy dạy,
Dạy cháu nên rồi mẹ cháu ngây .

Tác giả tự dịch bài “Thiền sư”


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,248
Nguồn:
Đăng bởi: Cả Ngố ()
Người gửi: Hư Vô