Thơ (Chưa Xếp Loại)

Chuyện Chiêm Bao (mười)

Bùi Giáng

Chết đi sống lại là như thế
Bước lỡ đi lầm há chẳng nhe
Vạn kiếp khôn nguôi sầu lữ thứ
Nghìn thu khó hiểu chuyện tình quê
Em nghèo em khổ trăm năm lụy
Bữa đói bữa no vạn thuở què
Tê cóng tứ chi tim phổi cháy
Đổi thân thay thể ối ê chề


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,320
Nguồn: Di cảo thơ I - Nhà xuất bản Văn học
Đăng bởi: Editor ()
Người gửi: Thành Viên