Thơ (Chưa Xếp Loại)

Chuyện Chiêm Bao (ba)

Bùi Giáng

Bất khả tâm giao bất khả nghì
Hỡi ôi thần phách thất uy nghi
Màn trời chiếu đất đêm ngày ngủ
Đường đất thôn làng năm tháng đi
Cố gắng trăm năm tìm kiếm mãi
Mỏi mòn nghìn mối thể thân ly
Đoạn trường từ đó thành số dzách
Ngao ngán bất ngờ ngọt một cây


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,532
Nguồn: Di cảo thơ I - Nhà xuất bản Văn học
Đăng bởi: Editor ()
Người gửi: Thành Viên