Thơ (Chưa Xếp Loại)

Tất Cả Đều Trật Lất

Nguyễn Đức Sơn

Tất Cả Đều Trật Lất

Nếu không có quỷ ma
Khó bề thấy được Phật
Đó là sự thật của trái đất
Nhưng nghĩ cho cùng tất cả đều trật lất

Nguyễn Đức Sơn
[Tịnh Khẩu]


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,244
Nguồn:
Đăng bởi: Mỹ Dung ()
Người gửi: Thành Viên