Thơ (Chưa Xếp Loại)

Đề Thiền Duyệt Thất

Thích Nhất Hạnh

Gối nhẹ mây đầu núi
Nghe gió thoảng hương trà
Thiên Duyệt tâm bất động
Rừng cây dâng hương hoa

Một sáng ta thức đậy
Sương lam phủ mái nhà
Hồn nhiên cười tiễn biệt
Chim chóc vang lời ca

Đời đi về muôn lối
Quan san mộng hải hà
Chút lửa hồng bếp cũ
Ấm áp bóng chiều sa

Đời vô thường vô ngã
Người khẩu Phật tâm xà
Niềm tin còn gửi gắm
Ta vui lòng đi xa

Thế sự như đại mộng
Quên tuế nguyệt ta đà
tan biến giòng sanh tử:
Duy còn Người với Ta


Số Lần Chấm:  
15

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,997
Nguồn: Zero
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: Tàn Phai 6/29/2003;