Thơ (Chưa Xếp Loại)

Hôn Em Nửa Nụ

Hà Huyền Chi

Lòng anh chiêng trống mở cờ
Cám ơn hạnh phúc bất ngờ em trao
Ðắng cay là đắng cay nào
Trong đuôi mắt ấy trăng sao ở cùng

Nhớ về một nét môi cung
Hôn em nửa nụ nhớ nhung trăm chiều.


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,630
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: JBlues
Người sửa: Julia 5/27/2003 5:14:05 AM