Thơ (Chưa Xếp Loại)

Đất Này

Nguyễn Chí Thiện

Đất này chẳng có niềm vui
Ngày quệt mồ hôi, đêm chùi lệ ướt
Trại lính, trại tù người đi không ngớt
Người về thưa thớt dăm ba...
Trẻ con đói xanh như tàu lá
Cày bừa phụ nữ đảm đang
Chốn thôn trang vắng bóng trai làng
Giấy báo tử rơi đầy mái rạ
Buồn tất cả
Chỉ cái loa là vui !

(1965)
Nguyễn Chí Thiện


Số Lần Chấm:  
13

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,878
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: nb
Người sửa: newbiez 5/2/2003 7:39:54 AM