Thơ (Chưa Xếp Loại)

Em Mọi

Nguyễn Nam An


Em là hoa hậu: Một hai
Bước tha thướt vạt áo dài: Rồi vô!
Có cô thái đỏ đứng chờ
Anh! Anh mọi núi còn ngơ ngẩn nhìn

Nếu anh chấm điểm một mình
Anh đổi con suối anh rình gót chân
Em! em Thái của mùa xuân…


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,570
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: chinrom 2/28/2003 2:24:12 AM