Thơ (Chưa Xếp Loại)

Cõi Phù Sinh

Vân Trang

Bể trần khổ, lắm đau thương
Phù sinh một cõi nhiễu nhương Ta bà.
Nhũ lòng hãy giữ cho ta,
Để tròn đạo nghiã mới là hiền nhân,
Dù bao khổ hải phong trần,
Tránh xa tội ác, nghiã nhân nằm lòng.
Đừng làm những kẻ vong ân,
Bất lương, vô hậu, vô nhân, hại người.
Đừng ham một vốn bốn lời,
Đãi bôi miệng lưỡi gạt người thế gian.
Đừng ham hưởng lạc giàu sang,
Gây bao nhiêu cảnh trái ngang cho đời.
Sống trong bể ái nổi trôi,
Đam mê dục vọng theo đời hiện sinh.
Không nhơn nghiã, chẳng chung tình,
Quay cuồng hưởng thụ chỉ mình, ta thôi.
Sáu mươi năm, một cuộc đời
Bể dâu biến đổi người ơi! xoay vần.
Ngày xuân hoa hội Long Vân,
Vinh quang kết tụi cho giòng Việt Nam.


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,583
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: CaNgo 1/2/2003 7:58:23 AM