Thơ (Chưa Xếp Loại)

Bao Giờ...!

Miên Du

Bao giờ cho hết sầu tuôn
Cho ai quét lá Thu buồn đổ đi
Bao giờ thôi hết chia ly
Cho em chải tóc, người đi trở về

Bao giờ cho đến bao giờ
Chim tìm tổ ấm, hết chờ đợi ai
Bao giờ bạc hết tóc mai,
Cho mây trắng gọi tình ai vẫn chờ!

Bao giờ ! ừ nhỉ bao giờ!
Trời thôi gọi gío, trăng chờ bóng mây
Bao giờ chim bỏ đường bay
Cho tôi cầm lại bàn tay em mời!

Ừ thôi, gió cuốn mây trôi,
Tình tôi theo cánh chim trời bơ vơ
Ddợi chờ tình vẫn thờ ơ
Lá Thu vẫn rụng, tình mơ chẳng về!

(CA 11/16/02)


Số Lần Chấm:  
17

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,711
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Hoài Thương
Người sửa: chinrom 11/18/2002 1:09:56 PM