Thơ  

Hoa Tím Trong Sân

Chinh Ngữ

Bỗng một hôm hoa tím nở đầy sân
Người con gái về qua thôi ngoảnh lại
Hoa tím trông theo
Nỗi buồn rơi vãi
Giọt buồn xưa thương nhớ cuối hiên xưa
Tôi một mình nhặt hoa tím làm thơ
Màu mực tím lặng lờ đau mắt tối
Bướm xa vườn chở hương theo cánh rối
Để trong sân
Tháng chín dỗi hờn. Mưa...
Và trong tôi
Những nụ tím, bây giờ
Run rẩy ướt những chiều mưa bất chợt
Người con gái về qua - không thể biết
Tôi một mình
Nhặt hoa tím
Trong sân...


Số Lần Chấm:  
8

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,905
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi:
Người sửa: Sài Gòn; Editor 10/27/2002 11:02:17 PM