Thơ (Chưa Xếp Loại)

Bóng Tà Huy

Phan Cát Linh

Thản một chiều
Mắt buồn vụng dại
Bóng người
Liễu rũ ..cợt trăng mơ

Chim thôi
Hót tiếng
Đợi chờ
Trái sầu rơi rụng
Đôi bờ phù hoa

Ôi ! cát bụi
Chia đời trăm ngã
Đôi môi hồng
Nức nở phôi pha

Chiều Đông
Dệt mộng mình ta
Buồn rơi lặng lẽ
Bóng Tà Huy bay

PCL & TTP


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,799
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: NBH
Người sửa: bonglai 10/12/2002 10:35:31 PM