Thơ (Chưa Xếp Loại)

Trời Mưa Bong Bóng Vỡ Đôi

Thái Mộng Trinh


(Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai ?? )

.... Ngày mai mẹ lại lấy chồng
Em đi theo mẹ, sẽ không còn về!
Lắng nghe mưa rớt bên hè
Giọt dài, giọt ngắn... não nề lòng em!
Chị buồn, thui thủi từng đêm
Sống bên dì ghẻ, ngẫm xem nỗi đời !
Ai làm cho giọt mưa rơi ???
Gây cơn bão nỗi, chị đành lìa em
Nổi buồn khắc khoải bên thềm
Mẹ - Cha hai ngả, chị em mình chia phôi!
Trời mưa bong bóng vỡ đôi
Cho em và chị khóc đời hẩm hiu !!!!

(Feb/99)


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,434
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Đồng Hoang
Người sửa: chinrom 10/10/2002 2:27:56 AM