Thơ (Chưa Xếp Loại)

Đoản Khúc Tình

Thái Mộng Trinh

Nhớ thuơng em trời chiều bỗng tím
Nguời đi rồi, sáo đã sang sông!
Tình yêu cũ, phai màu áo cũ
Em đi rồi... Sông nuớc mênh mông!!!!


(Viết theo bài hát Chiều tím hoàng hôn - Thế Hiển)
1998


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,556
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Đồng Hoang
Người sửa: chinrom 10/10/2002 9:56:42 AM