Thơ (Chưa Xếp Loại)

Trả

Từ Thanh

Trả hẻm vắng một cây si
Trả đường phố cái đuôi lỳ theo em
Trả thời gian những thâu đêm
Trả tôi những lúc nằm im chịu đòn
Trả ai cái chuyện vuông tròn
Trả em cái thuở em còn yêu tôi .


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,133
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: hongphuong 10/4/2002 9:25:05 PM