Thơ (Chưa Xếp Loại)

Khuya Qua Net

Nguyễn Nam An

Hai đứa giờ hai nơi

Thấy nhau mà không thấy

Thôi email.. Đành vậy

Nửa đêm vớt nụ cười

Anh ghi vào trang giấy

Thành bài thơ nào hay

Và khuya ba chấm lững

Anh nhớ em rồi đây

...

Chợt nghe tiếng thở dài

NNA

8.02


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,578
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: CaNgo 9/6/2002 8:55:21 AM