Thơ (Chưa Xếp Loại)

Chương C - Đoạn C7 - Khổ C7/3

Đặng Trần CônThiên viễn vị dị thông
Ức quân du du hề tứ hà cùng
Hoài (Sầu) nhân xứ thương tâm hung
Thụ diệp thanh sương lý
Cùng thanh tế vũ trung
251. Sương phủ tàn hề dương liễu
Vũ cứ tổn hề ngô đồng
Điểu phản cao thung
Lộ hạ đê tùng
Hàn viên hậu trùng
Viễn tự hiểu (thì) chung
Tất suất sổ thanh vũ (nguyệt)
Ba tiêu nhất viện phong
Phong liệt ty (sa) song xuyên trướng khích
Nguyệt di hoa ảnh thượng liêm lung
261. Hoa tiền nguyệt chiếu (hạ) nguyệt tự bạch
Nguyệt hạ hoa khai (tiền) hoa tự hồng
Nguyệt hoa hoa nguyệt hề ảnh trùng trùng
Hoa tiền nguyệt hạ hề tâm xung xung
Thiên ban lãn vạn sự dung
Dung nữ công cẩm trục sỉ phao uyên (oanh) đối ngẫu
Dung phụ xảo kim châm tu (tự) thích điệp thư hùng
Dung trang đối hiểu (sầu kiểm) không thi phấn
Dung ngữ chung triêu muộn ỷ song
Ỷ song ỷ song phục ỷ song
271. Lang quân khứ hề, thuỳ vị dung
(Đặng trần Côn)

----------

Trời xa đường khó thông
Nhớ chàng thăm thẳm hề ý mông lung
Cảnh nào lòng cũng đau thương
Lá cây xanh mù sương
Mưa phùn tiếng côn trùng
251. Sương chém toang hề dương liễu
Mưa cưa gục hề ngô đồng
Chim về cây thung
Móc đọng bụi tùng
Giun kêu chân tường
Chùa điểm hồi chuông
Trăng soi dế mèn gáy
Gió thổi chuối sứ rung
Trướng lụa rách toang cơn gió lọt
Rèm hoa di động ánh trăng lồng
261. Nguyệt xuống trước hoa nguyệt sáng bạch
Hoa cười dưới nguyệt hoa tươi hồng
Nguyệt hoa hoa nguyệt hề ảnh trùng trùng
Trước hoa dưới nguyệt hề tim bung xung
Biếng lười đủ thứ nói chung
Biếng dệt trục gấm buông hổ ngươi oanh lượn cặp
Lười thêu kim vàng bỏ mắc cở bướm bay cùng
Biếng tô điểm suốt ngày không dồi phấn
Lười nói năng cả buổi chỉ vịn song
Vịn song vịn song lại vịn song
271. Chàng xa tô điểm để ai trông
(Nguyễn huy Hùng)


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,357
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Khách
Người sửa: noname 7/11/2002 3:10:38 AM