Thơ (Chưa Xếp Loại)

Chương C - Đoạn C4 - Khổ C4/2

Đặng Trần CônỨc tích dữ quân tương biệt trung
141. Tuyết mai do vị thức đông phong
Vấn quân hà nhật quy
Quân chỉ đào hoa hồng
Đào hoa dĩ bạn (trục) đông phong khứ
Lão mai giang thượng hựu phù dung
(Đặng trần Côn)

----------

Xưa nhớ cùng chàng tương biệt xong
141. Mai trắng còn chưa biết gió đông
Hỏi chàng: bữa mô về ?
Chàng bảo: đào hoa hồng
Hoa đào làm bạn, gió đông hết
Mai già đầu bến, lại phù dung
(Nguyễn huy Hùng)


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,620
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Khách
Người sửa: noname 7/11/2002 3:06:56 AM