Thơ  

Chương A - Đoạn A1

Đặng Trần Côn

1. Thiên địa phong trần

Hồng nhan đa truân

Du du bỉ thương hề thùy tạo nhân

Cổ bề thanh động Tràng An (Thành) nguyệt

5. Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyền vân

Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch

Bán dạ phi hịch truyền tướng quân

Thanh bình tam bách niên thiên hạ

Tòng thử nhung y thuộc võ thần

(Đặng trần Côn)------------------1. Gió nổi bụi bay

Má phấn đọa đày

Nhân ấy Cao Xanh hề, ai đã gây ?

Đế Khuyết trống quân rung bóng nguyệt

5. Cam Tuyền lửa hiệu rực từng mây

Chín bệ chống gươm ngưng tiệc lại

Nửa đêm truyền hịch định quân ngay

Đất nước thanh bình ba thế kỷ

Võ Quan nhung phục khoác từ đây

(Nguyễn huy Hùng)


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,227
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Khách
Người sửa: noname 7/11/2002 3:01:23 AMAngie,