Thơ (Chưa Xếp Loại)

Thật Vô Tích (1)

Trần Tế Xương


Trời đất sinh ra chán vạn nghề
Làm thầy, làm thợ, lại làm thuê
Bác này mới thật là vô tích
Sáng vác ô đi, tối vác về !

(1) Thật vô tích: Ý thật là vô tích sự


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,330
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Hư Vô
Người sửa: noname 7/11/2002 2:39:28 AM