Thơ (Chưa Xếp Loại)

hẹn hò

Cát Nhu

server on and off
lời thả vào thinh không
lối về vườn đã đóng
đành thôi giữ trong lòng

bên ta trời đã sáng
một đêm dài cũng qua
hẹn nhau ngày gặp lại
vòng tay ôm sẽ là

05-29-02


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,788
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: Editor;