Thơ (Chưa Xếp Loại)

Sông Thao

Nguyễn Duy

Sông Thao thêm một lần tôi tắm
Thêm một lần tôi đến để rồi đi
Gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
Tôi nhìn em để không nói năng gì
Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ
để mang về cái nhớ bâng quơ
Xin chớ hỏi tại làm sao như vậy
Tôi vốn không rành mạch bao giờ
Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm
Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê
Yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé
Dòng nước trôi đi hạt nước lại rơi về.....

1980


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,785
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Hoài Khanh
Người sửa: catnhu 6/8/2002 8:18:52 AM