Thơ (Chưa Xếp Loại)

trời tôi

Ấu Tím

trời nơi tôi đang mưa
trời nơi tôi đang buồn
cơn bão từ ngàn xưa
vào đất liền xoáy ngọn

tới tấp
như
tận thế đến gần


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,144
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: ngodong 5/23/2002 10:56:07 AM