Thơ (Chưa Xếp Loại)

Từ Ngày Gặp Em

Bút Trà

(1900-1982)

Từ ngày gặp được em :
Muôn sắc màu hoa gấm
Muôn đường tơ tươi thắm
Cùng hòa nhịp đôi tim.

Từ ngày gặp được em :
Đời càng thấy yêu thêm
Những khi em vắng mặt
Là lúc đời tẻ ngắt !

Từ ngày gặp được em :
Thấm thoát đã ba năm
Giấc điệp mơ màng đủ ...
Một ngàn tám chục đêm !

Từ ngày gặp được em :
Năm tháng trong mong đợi
Nay Xuân đã về tới ...
Đâu những phút êm đềm ?!

Hương Tình (Nét Son), 1969


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,119
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: XT
Người sửa: BongLai 4/14/2002 2:07:45 AM