Thơ (Chưa Xếp Loại)

Thổ Âm

Hoàng Xuân Sơn

lâu lắm không hề nghe thổ âm
răng, rứa, chừ, mô cũng lạ dần
giọng treo trên núi hồn xiêu lạc
giọng bỏ về nơi chốn tị trần.


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,940
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Tà Áo Xanh
Người sửa: angie 3/27/2002 11:56:44 PM