Thơ  

Vàng Thu

Trần Mộng TúTôi đứng giữa rừng nhìn thu rụng
Chợt rung trong tôi chiếc lá sầu
Vàng thu lá rụng ngang lòng suối
Hai lá có cùng một nỗi đau.


Số Lần Chấm:  
10

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,900
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi:
Người sửa: TVMT; Chiêu Hoàng; catnhu 7/17/2002 10:12:51 PM