Thơ (Chưa Xếp Loại)

Về Buôn Ma Thuột

Phan Ni Tấn

Liên đèo Dục Mỹ ban trưa
ta về ở với gió mưa não nùng
xe qua đồi núi chập chùng
lên heo hút lạnh núi rừng tây nguyên
tưởng đi rũ sạch ưu phiền
ngờ đâu bụi đỏ trên miền cuốn theo
thôi thì về với cheo leo
nghe chim ông lão kêu rêu cũng đành
lên tây nguyên trấn giữ thành
thương con vượn hú trên cành chon von
đón ta về với núi non
bóng tà đỏ tợ như hòn máu rơi

Phan Ni Tấn ND

Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,462
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Chân Giả
Người sửa: tvmt 3/11/2002 12:29:10 PM