Thơ (Chưa Xếp Loại)

Bóng Hoa

Vương An Thạch

Từng từng lớp lớp lên thềm ngọc
Trẻ quyét bao lần vẫn chẳng đi
Vừa bị trời tàn thu nhặt hết
Lại theo trăng sáng lẫn quay về.
Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,667
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: BL
Người sửa: BongLai 3/9/2002 4:09:16 PM