Thơ (Chưa Xếp Loại)

Rắc Bướm Lên Hoa

Nguyễn Bính

Ai đem rắc bướm lên hoa
Rắc bèo vào giềng, rắc ta vào nàng?
Ai đem nhuộm lá cho vàng?
Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta?

Có một buổi chiều qua lối ấy,
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh
Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng
Hồn tôi là cả một lời van

Tôi van nàng đấy! Van nàng đấy!
Ai có yêu đương chả vội vàng?


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,463
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: Angie 12/21/2001 11:51:57 PM