Thơ (Chưa Xếp Loại)

Hỏi và đáp

Bút Kòm

" Nhờ bác giải thích dùm cho
Tại sao mồm Mỹ to hơn mồm mình? "
" Ấy là tiến hóa nhân sinh
Cách sống thay đổi dạng hình đãy thôi
Ngày ngày nó ngoác miệng xơi
Big Mac nó tọng nên miệng thời rộng ra
Chờ xem, chẳng có đâu xa
Mồm con cháu sẽ bằng ba mồm mình ’’


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,634
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: catnhu 11/13/2001 7:16:18 AM