Thơ (Chưa Xếp Loại)

Saigon mùa lá bay

Cát Nhu


Saigon mùa lá bay
Gối đầu ngủ trên tay
Giọt buồn vương trên tóc
Lá như mưa phủ đầy

Duy Tân ngày hai buổi
Uống đá chanh nhớ người
Pasteur tình muôn thuở
Cây hai hàng song đôi

Bạch đằng chiều hóng gió
Hẹn nhau nơi Cầu tàu
Chưa cầm tay vẫn ngỡ
Ta đã là của nhau

Ngàn xưa và ngàn sau
Saigon - em vẫn thế
Cho dù đời dâu bể
Chẳng quên được nhau lâu


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,856
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: langbian
Người sửa: catnhu 11/11/2001 7:52:48 AM