Thơ (Chưa Xếp Loại)

Trống Cơm

Nguyên Phong

Nghe em hát
Khúc tình tang
Ta vui tay bắt nhịp nhàng trống cơm
Tình bằng...
Duyên có nên bông
Thì đây với đó lội sông tìm về
Bây giờ
Nhện bỏ giăng tơ
Hoan ca gãy vụn
Tang bồng
Chờ ai?

Nguyên Phong


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,283
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: EG
Người sửa: catnhu 11/6/2001 9:29:20 AM