Thơ (Chưa Xếp Loại)

Sóng !!!

Ấu Tím

Cám ơn cơn gío nhẹ
Khiến lòng ta sóng xô
Cám ơn chút nhắc nhở
Lay hồn ta bồi hồi

Ngày xưa tà áo vẫy
Bây giờ áo đã thay
Ngày xưa vương vấn bụi
Bây giờ mắt nào cay

Cám ơn người nhắc nhở
Ta! một thời đã qua
Cám ơn người vương vấn
Đây! trả người bài thơ ...


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,141
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Phượng Các
Người sửa: ngodong 10/29/2001 9:17:55 PM