Thơ (Chưa Xếp Loại)

Lại thất tình ca

Mỵ Nương

Hôm nay vui quá chị Hằng ơi
Lâu lắm không vui như thế rồi
Em vui cười nói như trảy hội
Em đá tung hê cái chán đời

Này là bạc bẽo, này đãi bôi
Này duyên, này nợ, này ... Than ôi
Đêm nao em gói cho tròn lại
Nay vỡ tung ra một tiếng cười

Chị cũng cười đi vui cùng em
Cười lăn cười lóc cười ngả nghiêng
Thiên hạ chung tình đâu mấy kẻ
Vui lắm chị ơi xuống mà xem!!

102401


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,530
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: ©¿®
Người sửa: chinrom 10/30/2001 10:05:46 PM