Thơ (Chưa Xếp Loại)

Chiều Buông

Lê Đức Đồng

(Tặng Minh Thư)

Lẻ loi
cò trắng
bay mau
Bạn mày đâu?
Bạn mày đâu?
chẳng về?

Đồng xanh vời vợi tứ bề
Cánh cò -
lẻ bạn
nói gì -
chiều buông...


Lê Đức Đồng
(Sóc Trăng)


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,708
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: ©¿®
Người sửa: chinrom 10/18/2001 10:41:19 PM