Thơ (Chưa Xếp Loại)

Viết Cho Cuộc Tình Lâu Ngày

Hoàng Lộc

cái đã chắc lắm khi thành chưa chắc
đời phù vân ai chẳng khỏi hồ nghi?
trong lòng anh tình sau và nghĩa trước
muốn yêu em ôi biết nói câu gì?

chút trăng rớt trên đầu non bữa ấy
đôi giọt vàng còn đọng tới trăm năm
nếu quả có Quỳnh Như cho Phạm Thái
thì ăn thua chi những cuộc tình lầm!

khi tỏ ý đã riêng thành có lỗi
bởi thiệt lòng không khéo dễ điêu ngoa
em cố gỡ tình đời anh chỉ rối
cũng chắc chi lòng nhau đừng phong ba?

mà có phải nói chớ đâu dừng được nữa
đã nhện giăng bụi bám một hiên sầu
em hãy đốt giùm anh thêm đóm lửa
thử ngọn tình hiu hắt tới bao lâu!

1987


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,827
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: NhaTrang
Người sửa: NhaTrang 9/4/2001 3:03:19 AM