Thơ (Chưa Xếp Loại)

Vì Ai

Nguyễn Bính

Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh ?
áo em ai nhuộm mà anh thấy ?
Da trời ai nhuộm mà lam ?
Tình ta ai nhuộm, ai làm cho phai ?


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,149
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: NhaTrang
Người sửa: NhaTrang 8/13/2001 11:31:29 PM