Thơ  

H o n e s t y

Phù Dung

H o n e s t y Như thế nào là lòng chân thật? 

Nói iêu nhau 

khi vẫn biết đã là một điều không thể? 

Tìm nhau quay quắt 

đuổi bắt giấc ảo mộng sầu 

qua cầu 

nước mắt rồi sẽ như mưa? Đã muộn màng rồi 

hỡi người iêu dấu

Tàn thu chung cuộc 

Gió trở heo may

Ta còn lại gì ngoài lòng hoài vọng

và một hồn sầu đắm đuối 

thoáng tháng ngày xanh xa ngáí bên trờiTình đã không bao giờ đến 

Ta là ai - thật ra - có cần thiết nữa hay không? 

Đời rồi vẫn trôi 

Đường muôn ngã rẽ

Chạm vai bùi ngùi rơi lệ 

Hoang vu bóng đổ 

chiều buông luống những ngậm ngùiHonesty 

vốn dĩ không mang màu sắc

Chỉ giản đơn là một sự thật thà buồn 

khi ta gặp gỡ để lìa xa 

Nếu tình đã ngỡ 

hội ngộ cùng nhau trong niềm tuyệt vọng

Honestly 

Nhớ nhung xin gửi 

Môi hôn tức tưởi 

Thiên thu âm vọng khúc iêu người...pdz


Số Lần Chấm:  
28

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 10,182
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (3/15/2015)
Người gửi: