Thơ Tình Bạn

... rưng rức bọng thơ xa ...

Khải Ý

? 4/12/2009.
 
1.
chứ không phải trời quá tầm tay,
đời hăm hở bước hoài hụt hẫng.
chẳng tại vì xanh-đỏ loay hoay,
mà đen-trắng tháng ngày tất bật.
 
2.
cơn mộng mị ngày khôn dấu lú,
ngụm cà phê đặc quánh thâm u.
mờ hay tỏ đồng tiền đại định,
mất trắng tay tâm tưởng xuân-thu.
 
3.
vỡ đôi bát-nhã bình thường,
tịnh tâm lặng ngấm đoạn trường xa xôi.
hỡi ôi tay vịn nhịp cầu,
quạ bay đi mất cầu bầu niệm yêu.
 
4.
cái gì trong gió xiêu xiêu,
then lòng rúng động thả diều ma-ha.
phất phơ phong thủy phôi pha,
người thu thơ thẩn nhẩn nha khe bờ.
vốn rằng một chữ không thơ
đuối trong biển chữ ý mơ bất thành.
bước này cất thật vô thanh,
ai phong cuộn-xiết một cành hoang vu.
 
5.
ta về góc bể lãng du,
chỉ tay mộ-khúc đan du dương tình...
Thơ dài-dai-dở, viết bở hơi tai. Đời vãi lai rai, uống ừng ực lệ.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,545
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (9/3/2010)
Người gửi: risky_life2002