Thơ Vu Vơ

Rắn-xưa-vàng

Khải Ý

1.
Vàng xưa,
vỗ giấc tay lùa.
Em căng,
gió chiết-tụ mùa từng đêm.

2.
Cát-thời-gian
đụn bên hiên,
em hôn quá khứ
bên triền tương-lai.
 
3.
Anh đau lụi ngõ tàn phai.
Em / thay da / rắn-hóa ngày tình-nhân.

4.
Tóc mê tơ thoảng,
mơ màng. Em rên,
rúng cả địa đàng
cổ-kim.

5.
Ta tìm nhau.
...
- trong quãng sâu -
...
Cung màu trầm.
Ẩn ví-dầu trăm năm.


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,160
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (9/3/2010)
Người gửi: risky_life2002