Thơ  

Bài thơ...xưa...

Phù Dung

 

 
                                       
ủ một nhánh tình
rêu rong
ngây ngô điểm trang phiến đá
rải trọn nỗi sầu
mênh mông
hân hoan vỗ về biển lá

hoa
chữ
bướm
thơ

thu xưa
thương xưa
ngày cũ
này em ngủ say giấc lụa
mùa đã xưa xa bao giờ...

 
mxưa                                                             


Số Lần Chấm:  
18

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,698
Nguồn: KhongGianRieng
Đăng bởi: Ngô Đồng (9/8/2009)
Người gửi: PhuDung