Thơ  

Men Say

thuyền nhân


 
 
trăng rằm tháng bảy ngậm ngùi
trách ai say tỉnh u hoài tình thơ
núi đồi sương trắng giấc mơ
trăng soi nửa gối phòng cô phụ buồn
 
ai chờ
ai khắc khoải
mong?
 
trăng khuya hiu hắt
mây giăng giăng mờ*
 
 
 
* thơ Trần Đại
 
.


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,074
Nguồn: PRDT
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/9/2009)
Người gửi: thuyền nhân