Thơ  

Sống

Lê Đình Viễn Lan

Sống

Góp nhé mây xanh với gió trời
Ta hùn một nửa với nhau chơi.
Chung vui nốt cuộc trần gian lẻ.
Sống vội nhưng dâng hết nụ cười.

Trọn trái tim yêu khoảnh khắc này.
Lo gì lời lỗ với chua cay.
Ngày mai biết có không còn hết.
Được mất quay lưng cũng phủi tay.

Được mất quay lưng cũng một đời.
Lo nhiều thêm bạc tóc sương phơi.
Môi khô héo mặc gương đời nhạt.
Lệ dẫu trào ư? Kệ nó rơi.

Lê Đình Viễn Lan


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,155
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/23/2009)
Người gửi: Ngô Đồng
Người sửa: Ngô Đồng,